Jediný akční sport na elektrickém vozíku v ČR

POWERCHAIR
HOCKEY

Image
Image
Image
Floorball na elektrických vozících (angl. Powerchair hockey) je jediným akčním, kolektivním sortem pro lidi, s nejtěžšími formami tělesného postižení. Tento sport přišel do ČR v roce 2003. Základem je mít elektrický vozík. Pravidla jsou uzpůsobena tak, aby to byl sport skutečně pro každého. Powerchair Hockey mohou provozovat hráči bez ohledu na jejich pohybové možnosti. Stačí jen, když je hráč jakkoli schopen ovládat svůj elektrický vozík. V Powerchair Hockey rozeznáváme 2 typy hráčů:
H-stick Celkový počet hráčů na hřišti v jednom týmu je pět. Tři z nich hrají s klasickou floorballovou holí (H-stick) s tím, že podle potřeby ji mohou mít například fáčem přivázánu k ruce – těm se v místní hantýrce říká „háčkaři“. Tito hráči ovládají míček, tvoří hru a střílí góly. Dále jsou zde 2 hráči s tzv. T-hokejkou (T-stick) – „téčkaři“ či „tý-stykáři“, z nichž jeden je brankář.
T-stick V čem je T-stick odlišná? Jedná se o speciální hokejku ve tvaru písmene T, která je napevno přidělána na vozíku. Hráč tak míček ovládá pohybem svého vozíku. Právě tuto hokejku využívají hráči, kteří nemohou držet klasickou hůl. Mohou to tak být kupříkladu i hráči, kteří svůj vozík ovládají ústy. Úloha těchto hráčů však není o nic méně důležitá než „háčkařů“. Kromě brankáře, jehož význam je nezpochybnitelný, je v poli jeden „téčkař“, jehož hlavním úkolem je vytvářet tzv. bloky. V praxi to znamená, že pohybem svého vozíku vytváří prostor pro své útočníky či naopak při obranné fázi znepříjemňuje život soupeřícím útočníkům.